Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi er et av landets ledende advokatfirmaer innen barnerett & familierett, og tilbyr juridisk bistand til privatpersoner over hele Norge. 

Advokatfirmaet Høimyr AS er et mindre, og samtidig godt etablert og erfarent advokatfirma, med høy kompetanse.

Vi jobber raskt og effektivt, til en meget gunstig salærpris. Vi gir deg alltid en tett personlig oppfølging i din sak.

Ta kontakt i dag. Vi ser frem til å hjelpe deg.

 

AKTUELT:

Ny og meget spennende dom fra lagmannsretten om delt fast bosted for barn på 4 år (LB-2015-167748) >>

Foreldrene var enige om en samværsordning som innebar at deres fire år gamle barn skulle være like mye hos hver av dem, og lagmannsretten fant at dette var til barnets beste.

Foreldrene var derimot ikke enige om hvor barnet skulle bo fast, heller ikke om at barnet skulle ha fast bosted hos begge - såkalt delt bosted. Lagmannsretten uttalte at enkelte av betenkelighetene som er knyttet til delt bosted, ikke gjør seg gjeldende når barnet uansett skal være like mye hos hver av foreldrene. Fordi foreldrene var uenige om hvor barnet burde begynne på skole, og hvem som burde få informasjon om barnet hjem til seg, for eksempel fra helsesøster, ville en avgjørelse om delt bosted ikke løse spørsmålene som de ikke var enige om. Begge foreldrene var godt i stand til å tilby stabile og trygge oppvekstsvilkår, barnet var like sterkt knyttet til begge, og status quo-hensynet kunne ikke vektlegges i noen retning.

Lagmannsretten bygde på at det er viktig at den som har fast bosted hos seg, sørger for at den andre får all informasjon som er av betydning for utøvelsen av det felles foreldreansvaret og legger til rette for god kommunikasjon mellom foreldrene om mer dagligdagse problemstillinger, slik at samværsordningen kunne fungere til beste for barnet.

Fordi far ble ansett å være i best stand til å legge til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom foreldrene, til beste for barnet, kom lagmannsretten til at fast bosted burde være hos ham.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: