Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 15 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett om brudd på samværsrett, og tvangsmulkt (LB-2015-118807). >>

Lagmannsretten kom til at begjæring om tvangsfullføring av avgjørelse om samværsrett ikke kunne tas til følge. Barnet, en jente på 6 år, motsatte seg samvær med moren på hennes hjemsted. Lagmannsretten fant at gjennomføring av samvær var umulig, jf. barnelova § 65 annet ledd. Vilkårene for å ilegge tvangsbot var således ikke oppfylt.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: