Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 15 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Ny avgjørelse (kjennelse) som drøfter spørsmålet om opphevelse av utreiseforbud, avsagt av Borgarting lagmannsrett (LB-2015-51383). >>

Saken gjaldt spørsmål om opphevelse av et fastsatt utreiseforbud med inndragning av pass, etter barneloven § 41. Fars anke over tingrettens opphevelse av utreiseforbudet, ble forkastet av lagmannsretten.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: