Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi er et av landets ledende advokatfirmaer innen barnerett & familierett, og tilbyr juridisk bistand til privatpersoner over hele Norge. 

Advokatfirmaet Høimyr AS er et mindre, og samtidig godt etablert og erfarent advokatfirma, med høy kompetanse.Vi jobber raskt og effektivt, til en meget gunstig salærpris. Vi gir deg alltid en tett personlig oppfølging i din sak.

Ta kontakt i dag. Vi ser frem til å hjelpe deg.

 

AKTUELT:

Endringer i fri rettshjelp fra 1.1.2017 - egenandelen øker >>

Lov om fri rettshjelp er nå endret slik at egenandelen på fri rettshjelp i rettsrådsaker er økt fra kr 995,- til kr 1020,-. I fri sakførsel saker er egenandelen økt fra 5 x offentlig salærsats til 8 x offentlig salærsats fra 1.1.2017. I 2016 har offentlig salærsats vært kr 995,-, mens det for 2017 er vedtatt at offentlig salærsats skal være kr 1020,-. Det vil si at egenandelen i fri sakførsel saker er økt fra kr 4.975,- til kr. 8.160,-. Samtidig er det slik at at dersom 25% av totalsummen er under 8 x 1020 kr, så er det 25% som skal betales.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: