Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 15 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Ny og meget interessant dom (3.9.15) fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-41061) om fast bosted, og samvær for et barn på 2 år. >>

Lagmannsretten kom etter en konkret helhetsvurdering til at det beste for en pike på noe over to år ville være at hun fikk fast bosted hos sin far og at mor skulle ha et utvidet samvær (dvs. mer samvær enn lovens normalordning). I motsetning til tingretten fant lagmannsretten ikke grunnlag for at et fast bosted hos far ville innebære en redusert samlet foreldrekontakt og et økt konfliktnivå.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: