Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 15 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Ny interessant Høyesterettsdom (HR-2015-1247-A) avsagt i sak mellom ektefeller (formuesforhold/skifteoppgjør), herunder spørsmål om krav på skjevdeling. >>

Netto salgssum for en leilighet som X hadde brakt inn i felleseiet, ble satt inn på en aksjehandelskonto. X foresto deretter i flere år selv aksjeinvesteringsvirksomhet på daglig basis med midler fra aksjehandelskontoen. På skiftet mellom ektefellene krevde X skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 av en prosentvis andel av verdien av aktiva som var finansiert med midler fra denne kontoen.

Høyesterett kom til at investeringsvirksomheten hadde medført at verdien av leiligheten X hadde brakt inn, og leieinntektene fra utleien av den, hadde tapt sin økonomiske identitet som skjevdelingsmidler.

Det ble vist til at verdiøkning på skjevdelingsmidler som skyldes ektefellens innsats under ekteskapet, er gjenstand for likedeling, slik at verdiskapningen som skyldes innsatsen med aksjetransaksjonene, i et hvert fall skulle likedeles.

Det ble også vist til at investeringene dels hadde skjedd gjennom låneopptak, og at låneopptakene og sammenblandingen med likedelingsmidler gjorde at det ikke var mulig å påvise noen direkte overføring av verdiene fra det opprinnelige innskuddet på aksjehandelskontoen til de verdier som nå ble krevet skjevdelt.

Kravet om skjevdeling ble ikke tatt til følge av Høyesterett.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: