Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 14 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Lovutvalg nedsatt 28.11.14 - skal gjennomgå barnevernloven >>

Fredag den 28.11.14 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.  

I tillegg til forenkling av barnevernloven fra 1992, skal utvalget se på områder som:

  • Tidsriktig barnevernlov
  • Barnevernets ansvarsområde
  • Forebyggende arbeid
  • Prinsippene i barnevernet
  • Partsrettigheter og samvær
  • Eventuell rettighetsfesting

Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: