Header Arbeidsrett Barnerett Familierett Barnevernsrett

Bedre hjelp ved barnebortføring

Det ble av en arbeidsgruppe (nedsatt i 2012) overlevert flere forslag til forbedringer, fredag den 31.1.14 til Justis- og forsvarsdepartementet, hvor arbeidsgruppen har sett på regelverket, organiseringen og behandlingen av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Det har vært særlig viktig å legge vekt på ivareta hensynet til barn som opplever å bli bortført.

Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS


Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 14 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag 
  • Barnevern (hjelpetiltak, omsorgsovertagelse, samvær, foreldreansvar, adopsjon)
  • Familierett (Samlivsbrudd, Separasjon/Skilsmisse, Ekteskap, Samboerskap/ugift samliv, Skifteoppgjør)
  • Arbeidsrett (Oppsigelse, Avskjed, Lønn, Feriepenger mv)
  • Leieforhold
  • Velferdsrett
  • Prosedyre

 

 

Spør advokaten

Spør Advokaten:

Send inn dine spørsmål til Spør Advokaten!

Få svar pr e-post på enkle forespørsler.

 

Besøksadresse:
Drammensveien 126 A, 0277 Oslo, 3. etg

Postadresse:
Postboks 228 Skøyen, 0213 Oslo

Mob: 93 05 16 16 | post@advokat-hoimyr.no

medlem av advokatforeningen