Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi er et av landets ledende advokatfirmaer innen barnerett & familierett, og tilbyr juridisk bistand til privatpersoner over hele Norge. 

Advokatfirmaet Høimyr AS er et mindre, og samtidig godt etablert og erfarent advokatfirma, med høy kompetanse.Vi jobber raskt og effektivt, til en meget gunstig salærpris. Vi gir deg alltid en tett personlig oppfølging i din sak.

Ta kontakt i dag. Vi ser frem til å hjelpe deg.

 

AKTUELT:

Høyesterett har 4. oktober 2016 fremmet til behandling anke i sak om besteforeldrenes partsrettigheter i forbindelse med krav om samvær med barn. >>

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at besteforeldrene ikke hadde partrettigheter. Nå er det Høyesterett som har siste ordet. Saken gjelder spørsmål om besteforeldres partsrettigheter i forbindelse med krav om samvær med tre barn som barnevernet har omsorgen for.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: