Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 15 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Interessant dom avsagt i tingretten i en arbeidssak som omhandler lønnsplikt i oppsigelsestid. (Ref: TTRES-2014-120627). >>

Arbeidstakeren mente å ha rett på lønn i oppsigelsestiden jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 jf. § 17-1, samt feriepenger jf. ferieloven § 11 tredje ledd jf. § 10 annet ledd. Arbeidsgiver var uenig og mente at det forelå en muntlig avtale / forståelse mellom partene om at arbeidsforholdet opphørte med alle forpliktelser og rettigheter. I tillegg mente arbeidsgiver at arbeidstager hadde begått grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. aml. § 15-4 første ledd. Retten kom til at arbeidsgiver måtte betale både lønn og feriepenger, samt å opprettholde arbeidstakers tjenestepensjon.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: