Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 15 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Borgarting lagmannsrett uttaler seg om retten til samvær, og om vilkårene for unntak fra retten, i fersk dom fra 20.1.16 (LB-2015-76976). >>

Saken gjaldt samværsrett og foreldreansvar for fire barn i alderen 6 til 14 år. Moren bodde på sperret adresse sammen med barna. Lagmannsretten tilkjente ikke faren samvær. 


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: