Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi er et av landets ledende advokatfirmaer innen barnerett & familierett, og tilbyr juridisk bistand til privatpersoner over hele Norge. 

Advokatfirmaet Høimyr AS er et mindre, og samtidig godt etablert og erfarent advokatfirma, med høy kompetanse.Vi jobber raskt og effektivt, til en meget gunstig salærpris. Vi gir deg alltid en tett personlig oppfølging i din sak.

Ta kontakt i dag. Vi ser frem til å hjelpe deg.

 

AKTUELT:

Ny og viktig kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg 4.1.17 (HR-2017-18-U) >>

Avsagt en ny og viktig kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg 4.1.17 (HR-2017-18-U) om at barns rett til å bli hørt er et grunnleggende krav til saksbehandlingen i saker om fast bosted, jf. Barneloven § 31.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: