Velkommen til Advokatfirmaet Høimyr AS

Vi tilbyr juridisk rådgivning og bistand til privatpersoner over hele Norge.

Advokatfirmaet Høimyr AS er et lite advokatfirma med høy kompetanse, og med 15 års erfaring innen sine fagområder, som i all hovedsak er:

  • Foreldretvister (barnefordeling)
  • Barnebidrag, barnevern og familierett
  • Arbeidsrett, leieforhold, velferdsrett og prosedyre

AKTUELT:

Ny Høyesterettsdom - om adopsjon med besøkskontakt. >>

Høyesterett avsa 30. januar 2015 dom i sak om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barneloven § 4-20. Den reiser blant annet spørsmål om terskelen for adopsjon er endret etter at det i 2010 ble gitt lovhjemmel for besøkskontakt med de biologiske foreldrene.


Paragraftegn

Fagområder:

Del siden: